ZA RODITELJE

Video predavanje za roditelje, pruža ključne informacije o seksualnom nasilju te važnosti i načinima uključivanja u prevenciju seksualnog nasilja. Nadalje, video predavanje pruža i savjete o načinima na koje roditelji mogu s djecom razgovarati o temi seksualnog nasilja te daje smjernice o tome kako biti podrška, odnosno što učiniti u slučaju ako njihovo dijete preživi seksualno nasilje.  

 

Letak za roditelje “Razgovarajte s nama!” pruža osnovne informacije o seksualnom nasilju, kao i informacije o tome što djeca misli da roditelji trebaju znati o seksualnom nasilju. 

 

Plakat za roditelje “Razgovarajte s nama!” namijenjen školama. 

VIDEO

SNEP 2 junior donatori

Ova web stranica je nastala u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program” NO. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 koji je financiran od strane Europske Unije u okviru programa za prava, jednakost i građanstvo (2014. – 2020.). Ženska soba je koordinatorica projekta, dok su partnerske organizacije Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Srednja škola Ivan Švear iz Ivanić Grada, Prehrambeno-tehnološka škola iz Zagreba, Medicinska škola iz Osijeka, Obrtnička škola iz Osijeka, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina i Ekonomska i turistička škola iz Daruvara. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Ženske sobe i nikako se ne može smatrati da odražava stajalište Europske Unije, Ureda za Uduge Vlade RH i Grada Zagreba.